Chương trình Tài trợ Thương mại Việt Nam

Tài trợ nhanh cho các nhà sản xuất và xuất khẩu giầy dép & hàng may mặc

Sản xuất tại Việt Nam! là một chương trình tài trợ đặc biệt nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam vượt qua khủng hoảng hậu covid.

Chương trình được nhóm những nhà đầu tư nổi tiếng thế giới hỗ trợ với khoản dự trữ 500 triệu USD, giúp các công ty giải phóng nguồn vốn lưu động và tránh được tình trạng chậm thanh toán với các hóa đơn đang chờ xử lý.

Từ 10 nghìn tới 10 triệu USD

Chúng tôi tài trợ cho hóa đơn của bạn với tổng hạn mức lên đến 10 triệu USD.

Tài trợ trong 48 giờ

Thực hiện tài trợ trực tuyến và nhận tiền mặt trong 48 giờ sau khi các tài liệu được ký

2 Tài Liệu Cần Thiết

Để bắt đầu tài trợ: nhận hợp đồng Stenn và khai báo của người mua
Kiểm tra hạn mức tài trợ hiện có của bạn ngay bây giờ

500 triệu đô la dành riêng cho việc chuyển đổi các hóa đơn hiện tại (và trong tương lai) của bạn thành tiền mặt.

Vui lòng điền vào trường văn bản
Vui lòng điền vào trường văn bản
Vui lòng điền vào trường văn bản
Yêu cầu của bạn đã được gửi đi! Vui lòng kiểm tra Email để biết hạn mức khả dụng hoặc đưa ra các yêu cầu mới với người mua mới.
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau.

Ai có thể nộp đơn?

Bất kỳ công ty nào (nhà sản xuất hay xuất khẩu) hàng da giầy & may mặc, đặt tại Việt Nam, giao thương với nước ngoài, với doanh thu hơn 300.000 đô la mỗi năm, mà có thực hiện việc trả chậm với người mua.

Chương trình tài trợ hoạt động như thế nào?

Công ty của bạn có đang hoạt động thương mại với hình thức trả chậm từ 30-120 ngày và nguồn vốn bị đóng băng trong doanh thu không? Chúng tôi có thể thanh toán các hóa đơn đang chờ thanh toán của bạn gần như ngay lập tức và sau đó thu tiền từ người mua của bạn; nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn.

Công ty của tôi sẽ nhận được gì?

Tiếp cận chương trình tài trợ với hạn mức lên tới 15 triệu USD trên mỗi người mua, nhận tài trợ trong vòng 48 giờ sau khi các tài liệu được ký kết.

Mức chi phí là bao nhiêu?

Mức phí của chúng tôi thường dao động trong khoảng 1,7% tới 2,3% trên giá trị hóa đơn.

Chương trình được nhóm những nhà đầu tư nổi tiếng  thế giới‑ hỗ trợ với khoản dự trữ 500 triệu USD, được mang đến với bạn thông qua Stenn, một nhà cung cấp tài chính có trụ sở đặt tại Anh Quốc.

4,0 tỷ đô la

hóa đơn được cấp vốn từ năm 2015.

74 quốc gia

được chi trả bởi nền tảng tài trợ thương mại trực tuyến của Stenn

Stenn trên các phương tiện truyền thông

Stenn đảm bảo tài chính cho chương trình tài trợ trực tuyến mới
Ngân hàng Barclays đầu tư vào mở rộng quy mô công nghệ tài chính Stenn
Stenn Kết thúc Chương trình 200 triệu Đô la Mới để Mở rộng các Dịch vụ Tài trợ Thương mại Kỹ thuật số
Kiểm tra hạn mức tài trợ hiện có của bạn ngay bây giờ
Vui lòng điền vào trường văn bản
Vui lòng điền vào trường văn bản
Vui lòng điền vào trường văn bản
Yêu cầu của bạn đã được gửi đi! Vui lòng kiểm tra Email để biết hạn mức khả dụng hoặc đưa ra các yêu cầu mới với người mua mới.
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau.